Strona Główna

   

Projekt SkyWay rozwijał się dynamicznie od początku 2018r w różnych częściach świata. Inwestorzy z Emiratów Arabskich wykupili cały etap w Sky Way za kwotę 25 000 000 $. Zapowiedzi zamknięcia się 11-tego etapu po 15 dniach spełniły się i dnia 26.04.2018r o godz 00 czasu moskiewskiego rozpoczął się 12 etap. Rozpoczęcie 12 etapu przyniosło zmianę dyskont na oferowane przez Sky Way pakiety akcji , gdyż ryzyko inwestycyjne wraz z rozwojem nowoczesnego transportu na całym świecie uległo zmniejszeniu. 30.04.2018 Sky Way poinformował, że otwiera coraz więcej biur regionalnych na całym świecie, reklama firmy będzie coraz większa.

Platforma investgroup  :

– Obecnie na12-tym Etapie Sky Way investgroup najniższy pakiet w cyklu 10 miesięcznym jest po 10 $ stanowi 100 $/10 m-cy i można za niego otrzymać 50 akcji/m-ąc, 500 akcji/10 m-cy ; Zapłacenie 30 $ jednorazowo w 1-szym miesiącu  spowoduje przyznanie  300 akcji, następnie wpłacając 7 rat po 10 $ otrzymujesz łącznie 1000 akcji/10 m-cy  , Spłacenie pakietu 100 $ (10$ x 10 m-cy)  jednorazowo, otrzymujesz  3 000 akcji.

-Następny pakiet 25 $ stanowi 250 $ i można za niego otrzymać 775 akcji/m-ąc, 7 750 akcji /10 m-cy . Płacąc 3×25 $ jednorazowo w 1-szym m-cu, otrzymujesz  800 x 3 akcji jednorazowo, następnie  7 rat po 25 $ otrzymasz  8 000 akcji za 10 m-cy, Płacąc 25 $ x 10 mcy = 250 $ jedorazowo otrzymasz  8 500 akcji.

-Następny pakiet za 50$ stanowi 500 $ i w cyklu 50 $ co miesiąc można za niego otrzymać 1 750 akcji/m-ąc, 17 500 akcji/10 m-cy. Płacąc 3 raty po 50$ = 150 $ jednorazowo otrzymasz 1 850 akcji x3, następnie 7 rat 50 $ otrzymasz 18 500 akcji/10 m-cy, Płacąc 50 $ x 10 rat = 500 $ jednorazowo otrzymasz  20 000 akcji.

-Następny pakiet za 100 $ stanowi 1000 $/10 mcy i w cyklu 100 $ co miesiąc można za niego otrzymać 4 000 akcji/m-ąc, 40 000 akcji/10 m-cy. Płacąc 3 raty po 100$ = 300 $ jednorazowo otrzymasz 4 200 akcji x 3 ,  następnie 7 rat po 100 $ otrzymasz 42 000 akcji/10 m-cy. Płacąc 100 $ x 10 rat =1 000 $ jednorazowo otrzymasz 45 000 akcji.

Platforma rsw:

Podaję niektóre opcje na platformie rsw na 12 etapie technologii Sky Way, jest ich dużo w zależności od portfela inwestora. Nie działa już podarunek, kiedy część należności firma dofinansowywała, akcje obecnie kosztują, jak niżej:

 Za 50 $ otrzymujemy jednorazowo  1 250   akcji

Za 100 $          ”                      ”          3 500   akcji 

-Najniższy pakiet na platformie rsw w cyklu 10 miesięcznym jest po 50 $ x 10 m-cy = 500 $ i można za niego otrzymać 1 750 akcji / m-ąc , 17 500 akcji/ 10 m-cy. Gdy dokonasz pierwszej płatności za 2 m-ce (100 $) otrzymasz bonus 2 500$ w prezencie. Będzie wtedy na koniec całego okresu spłaty 20 000 akcji/ za 10 m-cy.

-Następny pakiet na platformie rsw w cyklu 10 miesięcznym jest po 100 $ x 10 m-cy = 1 000 $ i można za niego otrzymać 4 000 akcji / m-ąc , 40 000 akcji/ 10 m-cy. Gdy dokonasz pierwszej płatności za 2 m-ce (200 $) otrzymasz 5 000 $ w prezencie. Będzie wtedy na koniec całego okresu spłaty 45 000 akcji/10 m-cy. 

Na platformie investgroup w ubiegłym roku korzystaliśmy z kodów podanych przez firmę, w krótkim czasie można było zarejestrować i za darmo otrzymać najpierw 200 akcji , następnie 30 akcji. Dla tych kont niezbędna była weryfikacja konta do 1.08.2017 r. Kto nie wykonał weryfikacji w przedmiotowym terminie, akcje firma anulowała.

Obecnie  dn 27.04.18 dla niepełnoletnich dzieci zarejestrowanych po w/w terminie firma zarządziła weryfikację dokumentów:

Potrzebne do przesłania: skan- świadectwo urodzenia dziecka (paszport)

skan- 1-sza strona dowodu osobistego rodzica z  jego zdjęciem  i danymi organu, który wystawił dokument.
Zdjęcie-twarz rodzica z otwartym dowodem osobistym  w jego rękach.
Zgoda rodzica na rejestrację dziecka.
Przykład zgody rodzica na rejestrację dziecka: Do szefa funduszu SWIG A.F.Hovratova: Ja, Jan Kowalski, potwierdzam moją zgodę na rejestrację mojego małoletniego syna, Marka , data urodzenia ….. w funduszu SWIG.
Data. Podpis .

Skan adresu rejestracji rodzica,  musi odpowiadać adresowi rejestracji dziecka.  Dziecko nie będzie mogło rozporządzać udziałami, aż do osiągnięcia pełnoletności (18 lat).

Ekofest 2018 , miał się odbyć od 1.05 br,ale firma zmieniła plany, odbędzie się dn. 4.08.2018  , następna prezentacja firmy to targi Innotrans w Berlinie w dniach 18-21.09.2018.

Przypominam, dochody inwestorów pochodzą z naliczeń dywidend. Akcje zakupione do dnia certyfikacji biorą udział w naliczeniach dywidend ze wszystkich inwestycji Sky Way jakie powstaną, kiedykolwiek. Trzeba rozważyć, czy sprzedaż akcji na giełdzie w pierwszej fazie rozwoju firmy będzie dobrą decyzją.

Droga do przyszłości: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=SMhKoXXo4-U

W POLSCE o SKY WAY pisano w 1987 roku! http://www.yunitskiy.com/news/1987/news19871031.htm

Opracowała: Łucja Bałaban

   Inwestycja Sky Way to nie jest szybki spekulacyjny zysk! Etyczną sprawą jest informowanie społeczeństwa o możliwości lepszego życia, dzięki zaangażowaniu w popularyzację wiedzy o Sky Way!

Dlaczego SKY WAY? Holding nowoczesnego, innowacyjnego transportu zaprasza do inwestowania w rozwój i budowę projektu na całym świecie. Jeśli wspierasz projekt finansowo – stajesz się jego współwłaścicielem. Oznacza to, że z KAŻDEJ BUDOWY na całym świecie będą naliczone dywidendy. Wraz z rosnącą liczba budów wzrastać będzie wartość zakupionych akcji. Wchodzisz do inwestycji na etapie jej dynamicznego rozwoju, na etapie budowy urządzeń i przygotowania do montażu w wybranych rejonach świata. TO NIE SĄ BADANIA DOŚWIADCZALNE, ale BUDOWA ISTNIEJĄCEJ TECHNOLOGII. Jest uruchomiona produkcja w fabryce urządzeń. W OCENIE WIELU SPECJALISTÓW RYNKU to jest Bitcoin nowoczesnego transportu, jaki przyniesie stale rosnące przychody inwestorom. KAŻDY MOŻE NIM BYĆ!!!

Ponad dwa i pół roku temu Litwa oskarżyła Anatolija Edwardowicza Yunitskyiego i Sky Way o wszystko, co tylko ! Twórca Sky Way wykupił 100 ha ziemi na Litwie pod budowę Techno Parku za kwotę ok. 400 000 Euro. Wyposażył biura w niezbędny sprzęt komputerowy, zaangażował specjalistów. Prasa i telewizja zachwycały się koncepcją budowy innowacyjnego transportu. Następnie nagle zablokowano konta firmy, wstrzymano wszystkie rozmowy i zezwolenia, a adwokaci A.E. Yunitskyiego poradzili – jeżeli nie chce, aby w jego kieszeniach znaleziono narkotyki, a pod poduszką pistolet ( posiadany bez zezwolenia ), to niech lepiej opuści terytorium Litwy.

I tak Sky Way powstaje na Białorusi ,a prokuratura na Litwie wycofała wszystkie oskarżenia, wobec geniusza i naukowca A.E.Yunitskyiego oraz Sky Way.

Ważna informacją jest fakt, że w tym czasie intensywnie w rejonie republik bałtyckich działał Siemens z koncepcją połączenia stolic tych republik trasą tradycyjnej tzw. szybkiej kolei. Obecnie na Litwie pojawiają się głosy rozsądku i analizy postępowania, jakie pozbawiło Litwę ogromnego prestiżu i wysokich dochodów z posiadania CENTRUM unikalnej technologii na swoim terenie!

EcoFest 2018 odbędzie się tego lata! 

Tegoroczny festiwal odbędzie się 04 sierpnia w Marina Gorka (Białoruś) na terenie testowym i demonstracyjnym Skyway Technology Center – EkoTehnoParke. 

EcoFest 2018 to jeden dzień w roku, kiedy partnerzy i inwestorzy mogą zobaczyć na własne oczy wyniki inżynierów projektowych firmy, czyli pojazdy Sky Way w ruchu na wyciągnięcie ręki. Skala wydarzenia jest nieporównywalna z innymi, siła atmosfery na Ekofeście będzie ogromna!

Szczegółowy program EcoFest 2018 pojawi się już wkrótce w naszych biurach Sky Way. 
Obecnie koszt jednego biletu wynosi 25 USD zakupiony od 1.05 -31.05. br

30  USD          ”               1.06-30.06.br

35 USD           ”               1.07-04.08.br

 A w dniu EcoFestu koszt wzrośnie do 100 USD za bilet. Konieczne jest podjęcie decyzji już teraz i skorzystanie z możliwości zakupu biletu czterokrotnie taniej!

  Grupa inicjatywna społeczności Łodzi i Zgierza, gdzie zawieszono prawie 100 letnią linię tramwajową 46 i 45 , wsparta działaniem administracji, mogłaby doświadczyć autentycznego poznania technologii uczestnicząc w Ekofeście, aby ją potem wdrażać na rodzimym terenie!

Prowadzący platformę Sky Way invest group, Andrej Fedorowicz Howratov przedstawił 10 celów inwestycji Sky Way na najbliższe 5 lat, o czym w obrazie poniżej, przytaczam część ważnych:

  1. Dwa miliony ludzi wspiera Sky Way.
  2. Politycy biznesmeni , przediębiorcy wspierają i budują Sky Way.
  3. Finansowanie projektów adresowych na poziomie ponad 50 % z funduszy państwowych.
  4. Prawie wszystkie europejskie fundusze inwestycyjne współpracują ze Sky Way w finansowaniu adresowych projektów.
  5. Na całym świecie panuje pokój, nie ma wojen.

Opracowała: Łucja Bałaban.

Mój film