Polityka Prywatności

  I.          Informacje ogólne  

1.   Niniejsza Polityka prywatności została przeze mnie przygotowana w celu poinformowania Państwa jako Użytkowników Serwisu o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem z mojego Serwisu. 2.   Działając jako lucjabalaban.pl z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 6a m 3 . 95-100 Zgierz jestem administratorem i operatorem Serwisu oraz administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt ze mną możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: lucjabalaban@gmail.com

3.   Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (e-mail: lucjabalaban@gmail.com )

 II.          Przetwarzanie danych osobowych  

1.   Przetwarzanie przeze mnie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosuję się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).

2.   Dane osobowe zbieram za pośrednictwem:

a)     formularza kontaktowego – w celu umożliwienia mi kontaktu z Państwem drogą elektroniczną, jak również telefonicznie. Dane te, przetwarzam na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu czytelnego dla mnie zamknięcia rozmów z Państwem, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania.

b)     zapisu do subskrypcji Newslettera – w celu przesyłania Państwu Newslettera na podany adres e-mail. Dane te, przetwarzam na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez okres Państwa zainteresowania treściami przesyłanymi za pomocą Newslettera, tj. do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania.

c)     zamówienia produktów (usług) dostępnych w ofercie Serwisu – w celu realizacji i rozliczenia zamówionych produktów (usług), a także w celu realizacji obowiązków prawnych na mnie nałożonych oraz dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

d)     Platformy – w celu zapewniania Państwu korzystania z opcji Platformy oraz zapewnienia usług doradczych w związku z jej wykorzystaniem, a także w celu realizacji obowiązków prawnych na mnie nałożonych oraz dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Dane zbierane w sposób, o którym mowa w pkt c i d przetwarzam w pierwszej kolejności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres realizacji umowy, a następnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, tj. przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na mnie i przez czas niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

  e)     innych form przekazania mi danych, na które Użytkownik wyraził zgodę, zgodnie z celem przekazania tych danych. Dane te, przetwarzam na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

  3.   Zbieram od Państwa wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu przetwarzania. Proszę m.in. o podanie adresu email . Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Uprzedzam jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji, złożenia zamówienia czy korzystania z Platformy, a brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tych funkcjonalności.

4.   W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres mojego e-maila . Zastrzegam możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.

5.   Państwa dane osobowe przetwarzam w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. Wszelkie zebrane przeze mnie dane przetwarzam przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który określiliłam w pkt. 2

6.   Informuję że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w drodze zawartej zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania. Do podmiotów tych należą w szczególności: TFB GROUP Sp.z o.o Św. Filipa 23/4 31-150 Kraków – firma obsługująca infrastrukturę informatyczną. Wszystkie podmioty, którym powierzam dane osobowe, zostają przeze nie wpisane do prowadzonego rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.   Poza podmiotami określonymi w pkt. 6 Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie ujawniam żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów.

8.   Informuję również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przeze mnie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcam jednak do uprzedniego skontaktowania ze mną w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.

9.       Nie będę przetwarzała Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, jak również nie będą one przeze mnie profilowane.