Ostatni gwizdek do zakupu akcji na 10 etapie projektu Sky Way jeśli ktoś jeszcze nie zakupił, lub zakupił za mało!

Projekt Sky Way -nowoczesny transport rozwija się na całym świecie. Technologia przyjazna dla otaczającej nas przyrody. Poziom hałasu ograniczony do 40 decybeli, co odpowiada połowie natężenia hałasu emitowanego przez tramwaje. Linie Sky Way nie wymagają zniszczenia ogromnej ilości hektarów ziemi przez zalanie ich betonem i asfaltem. Nie ma potrzeby budowania bardzo kosztownych mostów, wiaduktów, estakad. Lekka konstrukcja Sky Way jest ekonomiczna, praktyczna i efektowna. Transport uniesiony 10 m nad ziemię staje się bezkolizyjny. NIE ZABIJA, NIE MA WYPADKÓW. Napęd urządzeń jest automatyczny, energia napędu czerpana z baterii słonecznych i wiatraków.

Anatolij Edwardowicz Yunitskiy informuje, że dla zamknięcia fazy certyfikacji Sky Way potrzeba 500 mln $. Udziały zakupione przez inwestorów znajdą się w rejestrze centralnym Sky Way. Nie ma znaczenia w której się jest grupie kapitałowej: Capital, SWIG czy RSW. Tam nastąpi kapitalizacja. Udziały staną się „…towarem przechowywanym w magazynie Sky Way…” – pozostającym w dyspozycji inwestorów.

Żaden obecny system transportu nie może być porównywany ze Sky Way. Realizujemy system o jakim Anatolij Edwardowicz Junitski mówił 35 lat temu. Ziemia musi zostać zielonym, ekologicznym i czystym domem.

Estakada projektu Sky Way zawiera 5 rodzajów transportu:

1. Junibusy miejskie

2. Junibusy wysokich prędkości 500 km/h

3. Dwa rodzaje środków do transportu towarów

4. Tuba do prędkości 1250 km/h

5. Miasto na wodzie

Pięć systemów umieszczonych na jednej estakadzie będą  20x tańsze niż Hyperloop. Kalendarz wykonywanych inwestycji  w br zamieszczam pod tekstem niniejszego wpisu.

Sky Way przewiduje, że sprzedaż udziałów (akcji) może zakończyć się w 2018 roku , bo pozostała już niewielka ilość udziałów ,a zamknięcie sprzedaży może nastąpić w każdej chwili!! Cena udziałów na pewno będzie minimum 1 dolar za sztukę w 2018 roku. Giełda wewnętrzna zostanie otwarta po sprzedaży wszystkich udziałów.

Pochodzę ze Zgierza pod Łodzią. Wysłuchałam w radio program 1 , że historyczna 100 letnia linia tramwajowa nr 46 relacji Łódź- Ozorków będzie zlikwidowana w 1-szej dekadzie lutego 2018r, gdyż aglomeracji nie stać na utrzymanie jej. Obok  inwestycji Sky Way linia tramwajowa mogłaby istnieć. Plan inwestycji Sky Way na naszym terenie : grunt musiałby być zaplanowany i przeznaczony pod budowę, a realizacją inwestycji zajęliby się miejscowi inżynierowie w myśl zasady :  uczniowie Szkoły Yunitskiyego mają przekazaną wiedzę o technologii Sky Way i realizują budowę miejscowymi siłami specjalistów. Znaczy to , że technologia Sky Way oddana zostaje w ręce wyedukowanych inżynierów i wykonawców z rodzimego terenu.

Na trwającym jeszcze niezadługo 10 etapie inwestycji można jeszcze wykupić następujące akcje Sky Way:

Platforma rsw:

Na rsw w X etapie działa jeszcze podarunek w wyniku którego:

Za 25  $ otrzymujemy jednorazowo  1 750   akcji

Za 75 $          ”                      ”                        6 000   akcji

Najniższy pakiet na platformie rsw w cyklu 10 miesięcznym jest po 50 $ x 10 m-cy = 500 $ i można za niego otrzymać 3 500 akcji / m-ąc , 35 000 akcji/ 10 m-cy

Następny pakiet na platformie rsw w cyklu 10 miesięcznym jest po 100 $ x 10 m-cy = 1 000 $ i można za niego otrzymać 8 500 akcji / m-ąc , 85 000 akcji/ 10 m-cy

Platforma investgroup :

Obecnie na X Etapie Sky Way investgroup najniższy pakiet w cyklu 10 miesięcznym jest po 10 $ stanowi 100 $/10 m-cy i można za niego otrzymać 100 akcji/m-ąc, 1000 akcji/10 m-cy. Zapłacenie 30 $ jednorazowo w 1-szym  mcu spowoduje przyznanie 350 akcji,   następnie wpłacając 7 rat po 10 $ otrzymujesz 3 500 akcji , Spłacenie pakietu 100 $ (10$ x 10 m-cy)  jednorazowo, otrzymujesz 6 500 akcji, 

Następny pakiet 25 $ stanowi 250 $ i można za niego otrzymać 1625 akcji/m-ąc, 16 250 akcji /10 m-cy.  Płacąc 3×25 $ jednorazowo w 1-szym m-cu,   następnie 7 rat po 25 $  otrzymasz 17 500 akcji za 10 m-cy, Płacąc 25 $ x 10 mcy = 250 $ jedorazowo otrzymasz 18 750 akcji, 

Następny pakiet za 50$ stanowi 500 $ i w cyklu 50 $ co miesiąc można za niego otrzymać   3 500 akcji/m-ąc, 35 000 akcji/10 m-cy.  Płacąc 3 raty po 50$ = 150 $ jednorazowo otrzymasz 3 750 akcji, następnie 7 rat 50 $ otrzymasz 37 500 akcji, Płacąc 50 $ x 10 rat = 500 $ jednorazowo otrzymasz 40 000 akcji ,

Następny pakiet za 100 $ stanowi 1000 $/10 mcy i w cyklu 100 $ co miesiąc można za niego otrzymać 8 500 akcji/m-ąc, 85 000 akcji/10 m-cy. Płacąc 3 raty po 100$ = 300 $ jednorazowo otrzymasz 9 000 akcji   następnie 7 rat 100 $ otrzymasz 90 000 akcji,  Płacąc 100 $ x 10 rat =1 000 $ jednorazowo otrzymasz 95 000 akcji.

Ilość zakupionych udziałów Sky Way nabiera ogromnego znaczenia. Wysokość dywidend – co jest oczywiste – związana jest z ilością udziałów. W najbliższym czasie będzie możliwość wymiany udziałów na kryptowalutę Sky Way. Jej zabezpieczeniem  jest wartość projektu – 400 mld $.

Zapraszam do kontaktu! X etap inwestycji Sky Way może niedługo się skończyć!  W następnym etapie coraz mniej akcji, możliwość solidnego zabezpieczenia materialnego rodziny mniejsza !

Pozdrawiam!

Łucja Bałaban

skype: lucja.balaban1

tel 606 -46-81-29

email: lucjabalaban@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=Fo8ebhgw-74 Dla partnerów z uproszczoną wersją po angielsku.

https://www.youtube.com/watch?v=Wfxi6NzrhpA     SKYWAY POLSKA – Prezentacja SkyWay 30.08.2017.  Prezentacja z IX etapu, sugeruję oglądać tylko 1 godz, gdyż  pakiety akcji są  nieaktualne, dotyczące IX etapu inwestycji

http://yunitskiy.com/news/2018/news20180101.htm-kalendarz Sky Way

Oferta świąteczna akcji w SkyWay investgroup przedłużona do dnia 19.01.2018r

Zajęci sprawami zmian  w nowym 2018 roku dowiedzieliśmy się, że SkyWayinvestgroup przedłużył ofertę świąteczną akcji  do końca dnia 19.01.2018 r. Mamy więc jeszcze pełne 2 dni na dokupienie intratnych akcji SkyWay.

Sky Way ukończył certyfikację małego Unibajka (wagonu) i miejskiego na 24 osoby w Techno Parku koło Mińska na Białorusi. Wszystkie części składowe uzyskały atesty.

W Indiach już rozpoczęły się prace związane z wyznaczeniem tras SkyWay, dzierżawą gruntów, zatrudnieniem biur projektowych i wykonawców. Przygotowania zajmą kilka miesięcy. Pierwsza budowa w Indiach może rozpocząć się w połowie roku 2018. Strona indyjska – po zapoznaniu się z projektem – wyraziła zgodę na budowę trasy i wykonanie certyfikacji na miejscu.

Andriej Hovratow uzyskał zgodę od dr. Anatolija Yunitskiego na zajęcie się i wprowadzenie w SWIG kryptowaluty. Po konferencji ze specjalistami kryptowalut prowadzone są prace nad wprowadzeniem tego systemu w SWIG.

Najlepszym sposobem przelewania kasy do SkyWay jest wg linku http://myinveststory.com/ poprzez kantor walutowy w Kaliszu kasa trafia wprost na perfect money. Trzeba mieć konto na perfect money. USD nisko stoi i warto kupować akcje SkyWay właśnie teraz. Obecnie cena jednego udziału ( akcji) ulega zmianie ( w górę ) z powodu obniżenia ryzyka inwestycyjnego. Firma otrzymała certyfikaty na dwa pojazdy i może je montować na całym świecie, powstała fabryka, produkcja jest w toku.

Tak pracuje fabryka Sky Way:

https://www.youtube.com/watch?v=mS8vTztyHbo

Łucja Bałaban

15.01.2018 ostatnim dniem aktywacji świątecznego pakietu zakupu akcji SkyWay investgroup

Ostatnie dni starego roku 2017 i aktualne dni nowego roku 2018 obfitowały w moc wydarzeń u każdego internauty, interesującego się bezpieczeństwem swojej rodziny i budowaniem swojej przyszłości w zmieniającej się naszej rzeczywistości.

Projekt SkyWay to jeden z najśmielszych projektów najnowocześniejszego transportu do wdrożenia na całym świecie. Celem SkyWay jest transport tańszy od obecnego z jednoczesnym zwiększeniem prędkości przemieszczania ludzi i towarów.

Czy to się komuś podoba, czy nie ,  siedmiomilowymi krokami projekt SkyWay rozwija się w Kanadzie, Australii  i wielu innych miejscach świata, do końca  obecnego 2018 roku będziemy świadkami realizacji dziesiątków projektów SkyWay.

Był czas, że inwestorzy na Słowacji (8 mln mieszkańców) kupowali więcej akcji , jak inwestorzy w Rosji, tuż za nimi byli inwestorzy z Czech i Węgier, obecnie Niemcy kupują masowo pakiety akcji, w związku z czym akcji może być coraz mniej   na 10 etapie i następnych etapach projektu SkyWay. Polacy oglądają się na innych, bo  Polacy są zawsze inni.

Z każdej akcji dostajesz minimum 1$, jak tylko firma zdecyduje się je sprzedać, co firma zapowiada, że nastąpi niedługo, trwają prace do wdrożenia giełdy wewnętrznej . Akcje Sky Way w momencie rozpoczęcia montażu tras na Ziemi i dalszych prac w sferze wyprowadzania ciężkiej produkcji przemysłowej na orbitę Ziemi – przez Sky Way – osiągną kosmiczną wartość ,bo taka też będzie wartość Holdingu Sky Way.  

Opłacać się będzie poczekać ze sprzedażą akcji SkyWay oraz warto mieć więcej akcji , aby rozsądniej pokierować swoim bytem w dzisiejszej trudnej rzeczywistości. Warto jest zaznać wypłaty dywidend z trzymanych akcji, co rzadko zaznał ktoś z nas!

Bardzo późno, ale informuję, że od 21 grudnia 2017r do 15.01.2018 włącznie można aktywować świąteczny pakiet akcji SkyWay investgroup.

15 USD  opłacane przez 4 miesiące  razem 60 USD  aktywuje pakiet   2 400 akcji

35 USD    ”                  ”                  ”                ”       140 USD         ”              ”         9  800   akcji

60 USD      ”                ”                   ”                ”       240 USD         ”              ”       18  000  akcji

120 USD   ”                 ”                  ”                ”        480 USD         ”              ”      43  200  akcji

W poniedziałek 15.01.2018 banki pracują i łatwo jest przelać  USD poprzez link kantoru polskiego http://myinveststory.com/ na konto perfect money, a stamtąd  błyskawicznie na swoje konto SkyWay invest group, możliwa jest pomoc sponsora.

Akcje Sky Way mogą mieć wartość większą niż wszystkie razem wzięte – inne – papiery wartościowe. To stwierdzenie daje do myślenia!!! Jakie to  dotychczasowe papiery wartościowe obrazuje film .

Poniżej film o technologii Skyway wdrażanej na wzór i podobieństwo Ekotechnoparku Marinogorkie Mińsku na Białorusi w innych miejscach świata

Łucja Bałaban

 

Sky Way – nowoczesny transport, rewolucyjne rozwiązania przydatne na całym świecie

Świat oczekuje zmian w systemach transportowych. Inwestorzy z wielu krajów wspierają projekt Sky Way. Celem jest transport tańszy od obecnego z jednoczesnym zwiększeniem prędkości przemieszczania ludzi i towarów.

Od 70 lat nie było zmian w systemach transportowych. Stare systemy wymagają natychmiastowej modernizacji. Każdego roku ginie na drogach 1,5 mln ludzi. 15 mln zostaje kalekami wskutek wypadków drogowych. Spalanych rocznie na drogach  jest ok. 3 mld ton produktów ropopochodnych, a efekt tego procesu wydalany jest do atmosfery i zanieczyszcza środowisko w jakim żyjemy.

Sky Way to grupa firm ze znakiem towarowym , który wkrótce stanie się bardzo opłacalny, jak Coca-Cola, Google czy Apple. Holding finansowy mieści się w Wielkiej Brytanii, rozwój i testy to Rosja i Białoruś, realizacja – cały świat. Transport nowej generacji opracowano na bazie patentów wybitnych projektantów, wynalazców i naukowców naszych czasów, jak – Anatolij Eduardovich Ynitsky ,który ciąg technologii transportu opracował 40 lat temu.

Do końca obecnego roku będziemy świadkami realizacji dziesiątków projektów Sky Way. W przyszłym roku będą realizowane setki ,a nawet tysiące projektów. Każdy musi zdecydować sam o poziomie swoich inwestycji i podejmowanego ryzyka. Sky Way mówi, robimy wszystko co jest zaplanowane i pokazujemy, że realizacja przebiega prawidłowo.

Obecnie firma rozwija się dynamicznie i poprzez Crowdfunding udziałowy przyciąga wiele prywatnego kapitału inwestycyjnego, za który każdy inwestor otrzymuje odpowiedni pakiet udziałów z bardzo dużym upustem na start. Że firma Sky Way to nie lipa świadczy konsekwecja firmy w poruszaniu się do celu:

-firma zatrudniła skutecznych marketingowców, którzy na całym świecie rozpropagowali ideę bezpiecznego transportu, 

-firma pozyskuje skuteczne duży kapitał na całym świecie,podpisuje umowy na budowę ,aby decyzyjni wprowadzili Sky Way na swoim terenie, przykładem Australia, Indie, Emiraty Arabskie,.Słowacja wygrała przetarg na budowę podzespołów dla zachodu.

Nowoczesny, bezpieczny transport Sky Way

Polski świat internetu, aż huczy na temat SkyWay, nowoczesnego transportu 21 wieku. Może nie znasz, proszę zapoznaj się z nim, zobacz filmy!

Bezpieczny transport Sky Way to największy techniczno-ekonomiczny projekt na świecie. W dobie dynamicznych zmian technologicznych nastąpi radykalna redukcja zatrudnienia. Miliony ludzi inwestujących w Sky Way mogą zabezpieczyć siebie i swoje rodziny. Nikt jeszcze nie podjął tak ważnego tematu dla naszej planety, jak rozwiązanie ogromnego problemu transportu ludzi i towarów. Skala potrzeb zapewnia powodzenie projektu. Determinacja twórców Sky Way jest gwarancją inwestycji.

Projekt nowoczesnego transportu SkyWay rozpoczął Anatolij  Unitsky wywodzący się spośród inżynierów kosmosu 40 lat temu, zarejestrowany został na Białorusi w 2015 r jest intensywnie wdrażany na całym świecie poprzez zatrudnionych wyspecjalizowanych marketingowców. Projekt podzielony został na 15 etapów, właśnie jesteśmy na 10 tym etapie. 10 etap miał trwać krótko, trwa od 23 września  2017 r. Obecnie technologia  Sky Way jest w końcowych stadiach projektowania i testowania przed wejściem na rynek.

Projektowana trasa SkyWay to  Londyn – Tokio,  Polska leży na trasie, naturalną koleją rzeczy będzie sprowadzenie technologii SkyWay do Polski. Sky Way zniesie granice miedzy krajami, tak jak to zrobił internet i SkypeZainwestowanie na  3 platformach, lub na jednej z nich : rsw, investgroup i capital  w pakiety akcji, podczas gdy certyfikacja urządzeń jeszcze trwa , powoduje udział inwestora w dywidendach ze wszystkich budów Sky Way na całym świecie!  Budujemy największy techniczno-ekonomiczny projekt na świecie.

Korzyści płynące z  technologii Skyway są unikatowe:  będziemy mieć zabezpieczoną ekologię, bezpieczny transport oraz nową ekonomię na Planecie. Wchodzą takie technologie i rozwiązania, że za 15-20 lat, człowiekowi już kierownica do kierowania pojazdem  będzie zbędna.  Technologia SkyWay będzie mieć własną energię produkowaną przez wiatraki i systemy solarne montowane na trasie, a nadwyżka energii ok 70-80% będzie sprzedawana do sieci. Technologia SkyWay będzie dawała ludzkości transport nowej generacji, energię odnawialną oraz internet, a wszystko to będzie zamontowane w torach, po których będą jeżdzić pojazdy .

W SKY WAY będą : własna  kryptowaluta z własnym BTC ,własne karty bankowe , własny IPO. IPO to Pierwsza oferta publiczna– dotycząca określonych papierów wartościowych, przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie przed instytucją nadzorującą dopuszczenie do obrotu .

W internecie  odbywają się międzynarodowe webinary SKY WAY INVEST GROUP, na których prezentują się liderzy z wielu krajów świata i liderzy departamentów Sky Way.

Andriej Hovratow  na webinarze SkyWay powiedział: Sky Way w 2018 roku będzie rozwijał się 10 x szybciej, jak w roku 2017r. Planuje się osiągnięcie statusu KONSULTANT przez 10 000 inwestorów. Zmierzamy do jak największej liczby inwestorów i partnerów.

Andriej Hovratow uzyskał zgodę od dr. Anatolija Yunitskiyego na zajęcie się i wprowadzenie w SWIG kryptowaluty. Po konferencji ze specjalistami kryptowalut prowadzone sa prace nad wprowadzeniem tego systemu w SWIG. Sky Way pracuje nad zabezpieczeniem kryptowaluty technologią Sky Way i budowami linii Sky Way dla uzyskania jej stabilności.

Łucja Bałaban

Szukanie miejsca na ziemi

Jestem emerytką i ćwiczę wiedzę o zysku rezydualnym, świecie MLM, programach partnerskich. Wiedzę pobieram w drugiawyplata.pl w której zarejestrowałam się i działam. Muszę się troszczyć o swój byt, więc rozwijam swoje umiejętności, aby ten byt mi się poprawił, w miarę korzystania z dobrodziejstw techniki .
Pochodzę z wyżu demograficznego w powojennej Polsce. Moje pokolenie miało zaznać wszystko co najlepsze, po odbudowaniu Polski po wojnie.
Tymczasem mieliśmy kartki na mięso , cukier, nawet buty, stan wojenny, gruntowną przebudowę strukturalną i demograficzną kraju. Podoba mi się realizować zainteresownia! W miejsce zmartwień z powodu niskiej emerytury, realizuję marzenia podwyższenia emerytury, poprzez posługiwanie się najnowszą techniką w dziedzinie internetu , telekomunikacji, ekonomii, polepszenia warunków życia i zdrowia. Moja nisza to emerytki , zajmujące się wychowywaniem wnuków, znajdujące czas na zapoznawanie się z nowościami 21 wieku.