Dlaczego jesteś biedny -” boś ” głupi, dlaczego jesteś głupi ” boś ” biedny!

       Inwestycja Sky Way to nie jest szybki spekulacyjny zysk! Etyczną sprawą jest informowanie społeczeństwa o możliwości lepszego życia, dzięki zaangażowaniu w popularyzację wiedzy o Sky Way!

Dlaczego SKY WAY? Holding nowoczesnego, innowacyjnego transportu zaprasza do inwestowania w rozwój i budowę projektu na całym świecie. Jeśli wspierasz projekt finansowo – stajesz się jego współwłaścicielem. Oznacza to, że z KAŻDEJ BUDOWY na całym świecie będą naliczone dywidendy. Wraz z rosnącą liczba budów wzrastać będzie wartość zakupionych akcji. Wchodzisz do inwestycji na etapie jej dynamicznego rozwoju, na etapie budowy urządzeń i przygotowania do montażu w wybranych rejonach świata. TO NIE SĄ BADANIA DOŚWIADCZALNE, ale BUDOWA ISTNIEJĄCEJ TECHNOLOGII. Jest uruchomiona produkcja w fabryce urządzeń. W OCENIE WIELU SPECJALISTÓW RYNKU to jest Bitcoin nowoczesnego transportu, jaki przyniesie stale rosnące przychody inwestorom. KAŻDY MOŻE NIM BYĆ!!!

Ponad dwa i pół roku temu Litwa oskarżyła Anatolija Edwardowicza Yunitskyiego i Sky Way o wszystko, co tylko ! Twórca Sky Way wykupił 100 ha ziemi na Litwie pod budowę Techno Parku za kwotę ok. 400 000 Euro. Wyposażył biura w niezbędny sprzęt komputerowy, zaangażował specjalistów. Prasa i telewizja zachwycały się koncepcją budowy innowacyjnego transportu. Następnie nagle zablokowano konta firmy, wstrzymano wszystkie rozmowy i zezwolenia, a adwokaci A.E. Yunitskyiego poradzili – jeżeli nie chce, aby w jego kieszeniach znaleziono narkotyki, a pod poduszką pistolet ( posiadany bez zezwolenia ), to niech lepiej opuści terytorium Litwy.

I tak Sky Way powstaje na Białorusi ,a prokuratura na Litwie wycofała wszystkie oskarżenia, wobec geniusza i naukowca A.E.Yunitskyiego oraz Sky Way.

Ważna informacją jest fakt, że w tym czasie intensywnie w rejonie republik bałtyckich działał Siemens z koncepcją połączenia stolic tych republik trasą tradycyjnej tzw. szybkiej kolei. Obecnie na Litwie pojawiają się głosy rozsądku i analizy postępowania, jakie pozbawiło Litwę ogromnego prestiżu i wysokich dochodów z posiadania CENTRUM unikalnej technologii na swoim terenie!

EcoFest 2018 odbędzie się tego lata! 

Tegoroczny festiwal odbędzie się 04 sierpnia w Marina Gorka (Białoruś) na terenie testowym i demonstracyjnym Skyway Technology Center – EkoTehnoParke. 

EcoFest 2018 to jeden dzień w roku, kiedy partnerzy i inwestorzy mogą zobaczyć na własne oczy wyniki inżynierów projektowych firmy, czyli pojazdy Sky Way w ruchu na wyciągnięcie ręki. Skala wydarzenia jest nieporównywalna z innymi, siła atmosfery na Ekofeście będzie ogromna!

Szczegółowy program EcoFest 2018 pojawi się już wkrótce w naszych biurach Sky Way. 
Obecnie koszt jednego biletu wynosi 25 USD zakupiony od 1.05 -31.05. br

30  USD          ”               1.06-30.06.br

35 USD           ”               1.07-04.08.br

 A w dniu EcoFestu koszt wzrośnie do 100 USD za bilet. Konieczne jest podjęcie decyzji już teraz i skorzystanie z możliwości zakupu biletu czterokrotnie taniej!

  Grupa inicjatywna społeczności Łodzi i Zgierza, gdzie zawieszono prawie 100 letnią linię tramwajową 46 i 45 , wsparta działaniem administracji, mogłaby doświadczyć autentycznego poznania technologii uczestnicząc w Ekofeście, aby ją potem wdrażać na rodzimym terenie!

Prowadzący platformę Sky Way invest group, Andrej Fedorowicz Howratov przedstawił 10 celów inwestycji Sky Way na najbliższe 5 lat, o czym w obrazie poniżej, przytaczam część ważnych:

  1. Dwa miliony ludzi wspiera Sky Way.
  2. Politycy biznesmeni , przediębiorcy wspierają i budują Sky Way.
  3. Finansowanie projektów adresowych na poziomie ponad 50 % z funduszy państwowych.
  4. Prawie wszystkie europejskie fundusze inwestycyjne współpracują ze Sky Way w finansowaniu adresowych projektów.
  5. Na całym świecie panuje pokój, nie ma wojen.

Opracowała: Łucja Bałaban.

12 etap technologii Sky Way rozpoczęty dn 26.04.2018 o godz 00 czasu moskiewskiego

Projekt SkyWay rozwijał się dynamicznie od początku 2018r w różnych częściach świata. Inwestorzy z Emiratów Arabskich wykupili cały etap w Sky Way za kwotę 25 000 000 $. Zapowiedzi zamknięcia się 11-tego etapu po 15 dniach spełniły się i dnia 26.04.2018r o godz 00 czasu moskiewskiego rozpoczął się 12 etap. Rozpoczęcie 12 etapu przyniosło zmianę dyskont na oferowane przez Sky Way pakiety akcji , gdyż ryzyko inwestycyjne wraz z rozwojem nowoczesnego transportu na całym świecie uległo zmniejszeniu. 30.04.2018 Sky Way poinformował, że otwiera coraz więcej biur regionalnych na całym świecie, reklama firmy będzie coraz większa.

Platforma investgroup  :

– Obecnie na12-tym Etapie Sky Way investgroup najniższy pakiet w cyklu 10 miesięcznym jest po 10 $ stanowi 100 $/10 m-cy i można za niego otrzymać 50 akcji/m-ąc, 500 akcji/10 m-cy ; Zapłacenie 30 $ jednorazowo w 1-szym miesiącu  spowoduje przyznanie  300 akcji, następnie wpłacając 7 rat po 10 $ otrzymujesz łącznie 1000 akcji/10 m-cy  , Spłacenie pakietu 100 $ (10$ x 10 m-cy)  jednorazowo, otrzymujesz  3 000 akcji.

-Następny pakiet 25 $ stanowi 250 $ i można za niego otrzymać 775 akcji/m-ąc, 7 750 akcji /10 m-cy . Płacąc 3×25 $ jednorazowo w 1-szym m-cu, otrzymujesz  800 x 3 akcji jednorazowo, następnie  7 rat po 25 $ otrzymasz  8 000 akcji za 10 m-cy, Płacąc 25 $ x 10 mcy = 250 $ jedorazowo otrzymasz  8 500 akcji.

-Następny pakiet za 50$ stanowi 500 $ i w cyklu 50 $ co miesiąc można za niego otrzymać 1 750 akcji/m-ąc, 17 500 akcji/10 m-cy. Płacąc 3 raty po 50$ = 150 $ jednorazowo otrzymasz 1 850 akcji x3, następnie 7 rat 50 $ otrzymasz 18 500 akcji/10 m-cy, Płacąc 50 $ x 10 rat = 500 $ jednorazowo otrzymasz  20 000 akcji.

-Następny pakiet za 100 $ stanowi 1000 $/10 mcy i w cyklu 100 $ co miesiąc można za niego otrzymać 4 000 akcji/m-ąc, 40 000 akcji/10 m-cy. Płacąc 3 raty po 100$ = 300 $ jednorazowo otrzymasz 4 200 akcji x 3 ,  następnie 7 rat po 100 $ otrzymasz 42 000 akcji/10 m-cy. Płacąc 100 $ x 10 rat =1 000 $ jednorazowo otrzymasz 45 000 akcji.

Platforma rsw:

Podaję niektóre opcje na platformie rsw na 12 etapie technologii Sky Way, jest ich dużo w zależności od portfela inwestora. Nie działa już podarunek, kiedy część należności firma dofinansowywała, akcje obecnie kosztują, jak niżej:

 Za 50 $ otrzymujemy jednorazowo  1 250   akcji

Za 100 $          ”                      ”          3 500   akcji 

-Najniższy pakiet na platformie rsw w cyklu 10 miesięcznym jest po 50 $ x 10 m-cy = 500 $ i można za niego otrzymać 1 750 akcji / m-ąc , 17 500 akcji/ 10 m-cy. Gdy dokonasz pierwszej płatności za 2 m-ce (100 $) otrzymasz bonus 2 500$ w prezencie. Będzie wtedy na koniec całego okresu spłaty 20 000 akcji/ za 10 m-cy.

-Następny pakiet na platformie rsw w cyklu 10 miesięcznym jest po 100 $ x 10 m-cy = 1 000 $ i można za niego otrzymać 4 000 akcji / m-ąc , 40 000 akcji/ 10 m-cy. Gdy dokonasz pierwszej płatności za 2 m-ce (200 $) otrzymasz 5 000 $ w prezencie. Będzie wtedy na koniec całego okresu spłaty 45 000 akcji/10 m-cy. 

Na platformie investgroup w ubiegłym roku korzystaliśmy z kodów podanych przez firmę, w krótkim czasie można było zarejestrować i za darmo otrzymać najpierw 200 akcji , następnie 30 akcji. Dla tych kont niezbędna była weryfikacja konta do 1.08.2017 r. Kto nie wykonał weryfikacji w przedmiotowym terminie, akcje firma anulowała.

Obecnie  dn 27.04.18 dla niepełnoletnich dzieci zarejestrowanych po w/w terminie firma zarządziła weryfikację dokumentów:

Potrzebne do przesłania: skan- świadectwo urodzenia dziecka (paszport)

skan- 1-sza strona dowodu osobistego rodzica z  jego zdjęciem  i danymi organu, który wystawił dokument.
Zdjęcie-twarz rodzica z otwartym dowodem osobistym  w jego rękach.
Zgoda rodzica na rejestrację dziecka.
Przykład zgody rodzica na rejestrację dziecka: Do szefa funduszu SWIG A.F.Hovratova: Ja, Jan Kowalski, potwierdzam moją zgodę na rejestrację mojego małoletniego syna, Marka , data urodzenia ….. w funduszu SWIG.
Data. Podpis .

Skan adresu rejestracji rodzica,  musi odpowiadać adresowi rejestracji dziecka.  Dziecko nie będzie mogło rozporządzać udziałami, aż do osiągnięcia pełnoletności (18 lat).

Ekofest 2018 , miał się odbyć od 1.05 br,ale firma zmieniła plany, odbędzie się dn. 4.08.2018  , następna prezentacja firmy to targi Innotrans w Berlinie w dniach 18-21.09.2018.

Przypominam, dochody inwestorów pochodzą z naliczeń dywidend. Akcje zakupione do dnia certyfikacji biorą udział w naliczeniach dywidend ze wszystkich inwestycji Sky Way jakie powstaną, kiedykolwiek. Trzeba rozważyć, czy sprzedaż akcji na giełdzie w pierwszej fazie rozwoju firmy będzie dobrą decyzją.

Droga do przyszłości: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=SMhKoXXo4-U

W POLSCE o SKY WAY pisano w 1987 roku! http://www.yunitskiy.com/news/1987/news19871031.htm

Opracowała: Łucja Bałaban

Jesteśmy na XI etapie inwestycji Sky Way. Przejście na XI etap odbyło się dnia 12.04.2018r o godz 00, czasu moskiewskiego.

XI etap inwestycji Sky Way rozpoczął się zgodnie z zapowiedzią , dnia 12.04.2018r o godz 00, czasu moskiewskiego. Wszystkie zadania i prace zaplanowane na X etapie projektu Sky Way – zostały wykonane. Jesteśmy na ETAPIE XI. Na wstępie informacji na XI etapie : Przejście na XII ETAP rozwoju SKY WAY – za 15 dni. :Podano datę rozpoczęcia XII etapu inwestycji Sky Way : 25.04.2018. godz 23,59 czasu moskiewskiego, 2 godz wcześniej czasu warszawskiego.

TĘ DATĘ TRZEBA ZAPAMIĘTAĆ! 13 KWIECIEŃ 2018r. Rozpoczyna się KAPITALIZACJA akcji Sky Way . Indonezja wniosła opłatę za dokumentację techniczną trasy Sky Way budowanej w tym kraju. Informacja przekazana przez Andrieja Howratova: na filmie na końcu niniejszego wpisu.

Co to oznacza: pierwsze dywidendy z inwestycji Sky Way otrzymamy z budowy Sky Way w Indonezji .

Sky Way realizuje plan rozwoju z taką precyzją, że będzie to materiał do prac naukowych.

Co nowego w Sky Way:

– W dniach 9-11 kwietnia Sky Way był obecny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju na wystawie „Future Cities Show” (http://futurecitiesshow.com) Bardzo aktywnie prezentowali HOLDING Sky Way osobiście AE Unitsky i V.Baburin! Emiraty Arabskie wspierają nas tak bardzo, jak to możliwe !!!;

– Ekologiczne (przyjazne dla środowiska) technologie transportu i infrastruktury Sky Way doskonale wpisują się w koncepcję inteligentnych miast przyszłości. Oprócz problemów transportowych, SkyWay skutecznie rozwiązuje kwestie zatrudnienia (powstawanie miejsc pracy), kwestie rozwoju nowych terytoriów i jakość rozliczenia, kwestie wydobycia w odległych obszarach i skutecznie rozwiązuje problemy środowiskowe, społeczne, zamieszkania, komunikacji, energetyki, technologii, informacji, finansowe, żywność i wiele innych potrzeb, problemów i wyzwania społeczeństwa oraz świata;

– Nowy unikalny system Sky Way cargo dla ładunków kontenerowych „Unicont” jest bardziej elegancki i niezawodny, a także wymaga mniej zasobów i jest bardziej skuteczny niż „podobne” oraz „alternatywa” systemy i rozwiązania oferowane dla ładunków kontenerowych. Ten kierunek ( „Unicont” SkyWay) będzie prawdopodobnie jednym z najbardziej popularnych i ekonomicznie opłacalnych na rynku!

– Dla wszystkich swoich unikalnych zalet i korzyści, technologia transport SkyWay nie planuje konkurować lub rywalizować z innymi istniejącymi systemami transportowymi. Wręcz przeciwnie – ma być „przyjazną” integracją i z innymi rodzajami transportu, wchodzić w interakcje i uzupełniać się nawzajem;

– W najbliższej przyszłości specjalistyczne szkolenie rozpocznie się na platformie blokowej „TRANSNET” (https://transnet.io);

– początek ścisłej współpracy inżynierów i specjalistów z JSC „string Technologies” z deweloperami naszej platformy blokchain , przez którą wkrótce zaczną tworzyć, modernizację rozliczenia finansowania oraz uruchomienie i eksploatację sieci – ukierunkowanych projektów Skyway;

– po wprowadzeniu kryptowaluty w naszym sysemie blokchain , wejście będzie dostępne tylko dla inwestorów Skyway! Na platformie blockchain „TRANSNET” tylko inwestorzy SkyWay będą zawsze uprzywilejowani!

Zainteresowanie Sky Way okazywane na całym świecie musi nam dać do myślenia! Czas zakupu WYJĄTKOWO ATRAKCYJNYCH FINANSOWO UDZIAŁÓW – dobiega końca. Ostatnia szansa na intensywną promocję Sky Way – z dużym pożytkiem dla siebie. Mamy 12 dni na wykupienie udziałów po cenie jak na 10 etapie, pakiety omówione w jednym z poprzednich wpisów.

Patrząc na lokalny problem na terenie aglomeracji łódzkiej, gdzie mieszkam, zawieszenia prawie 100 -letniej linii tramwajowej 45 i 46, uwzględniając zalety technologii Sky Way działania hypotetycznej grupy inicjatywnej, składającej się z kadry: specjaliści spraw zagospodarowania przestrzennego, budownictwa , energetyki, mogłyby polegać na wytyczeniu trasy pod linię Sky Way, poczynienieniu uzgodnień z właścicielami gruntów, wykupie gruntów. Wywłaszczenia gruntów dotyczyłyby zaledwie kilku m2  gruntów pod podpory Sky Way, co jest niewątpliwą wielką zaletą technologii. Infrastruktura transportowa tego typu może stworzyć dodatkową dodatkową korzyść dla miasta, w którym będą się znajdować – sklepy i miejsca publiczne mogą być rozmieszczone w podpórkach kotwicznych torów, a linie komunikacyjne mogą być układane wewnątrz szyn sznurowych.

– Buduj Sky Way – ocal planetę!

Opracowała:

Łucja Balaban

e-mail: lucjabalaban@gmail.com

skype: lucja.balaban1

na podstawie materiałów we własnym biurze SkyWay, webinarów firmy

Zobacz filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=pYZi8-Seve4&feature=youtu.be Kapitalizacja transportu strunowego zaczęła się | Андрей Ховратов

https://www.youtube.com/watch?v=Snm4FhzsLZc Impresje z wystawy w Dubaju.

ttps://www.youtube.com/watch?v=v5JoHqrk64U Najbardziej interesujące w świecie Sky Way inowacje techniczne i Webinaria GOSPODARCZE

Sky Way – nowoczesny transport – inicjatorem rewolucyjnych zmian w transporcie , energii odnawialnej , bankach, ochronie środowiska na całym świecie.

Aktualne wydarzenia w Sky Way:
Łączą się ze sobą: białoruskie biuro projektowe ze szwajcarskim biurem   funduszu  tej spółki na platformie blokchain. Wzorzec ten w przyszłości będzie kopiowany do następnych projektów celowych w różnych krajach.

Anatolij Edwardowicz Unitsky- twórca projekty Sky Way podjął decyzję – po  uruchomieniu  pierwszego szwajcarskiego projektu ,  uruchomienia drugiego projektu związanego z Argentyną!  Argentyńczycy inicjujący projekt mają licencję na opracowanie soli litu, która jest ważnym strategicznym produktem , materiałem do produkcji baterii nowej generacji! W ramach tego projektu planowane jest wykorzystanie do przewozu z kopalni soli litu – systemu transportowego SkyWay.
A.E. Unitsky opracował latający dron o udźwigu do 1 tony, który nie ma
odpowiednika na świecie! Te drony będą niezbędne do dostarczenia elementów konstrukcji w budowie szlaków Skyway, w różnych odległych miejscach i obszarach (bagna, góry, jezior, lasów, itp …) ;

Teraz A.E. Unitsky odbywa regularną wizytę w Zjednoczonych Emiratach   Arabskich, a Victor Baburin jest już w Indonezji. W różnych krajach   opracowuje się obecnie dziesiątki projektów celowych;

Kompania Sky Way potwierdziła udział w dwóch dużych wydarzeniach
specjalnych w Azji wiosną: w RailwayTech Indonezji 22-24 marca i Future    Cities Show w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 9-11 kwietnia.     RailwayTech jest najważniejszym wydarzeniem na regionalnym rynku   transportu kolejowego. Po RailwayTech-2017 Sky Way podpisał protokół  współpracy z „Jorong Port ” oraz „Indonezja Infrastructire Society”. Jest  zainteresowanie 10-kilometrową trasą towarową Sky Way w dużym porcie.  Teraz SkyWay w Indonezji pracuje na więcej niż 10 projektach, całkowity koszt – 42.532.000.000 USD, całkowita odległość. – 4.167,93 km trasy SkyWay. Inwestorzy z Korei Południowej i Singapuru są w stanie zapewnić 75% inwestycji kapitałowych.

Po forum transportowym w Dubaju na którym technologia Sky Way zostanie zaprezentowana w dniach 9-10 kwietnia 2018 r. spodziewamy się kolejnego ważnego raportu A.E. Unitsky-ego   z ciekawymi wiadomościami . Na tym forum również planują przebywać w Dubaju 9-10 kwietnia 2018 r. S. Sibiryakov i A. Sukhodoev podczas rozmów na temat blockchain dla SkyWay!

Wystawa Future Cities w Dubaju pokaże najlepsze innowacje, które mogą   zmienić przyszłość naszej planety. Spektakl odbywa się w oparciu o 17 celów zrównoważonego rozwoju, które zostały opracowane przez Organizację  Narodów Zjednoczonych i przyjęte przez 193 krajów świata w 2015 roku. Obejmuje ona również X-dyrektywa” dla Dubaju, zaawansowany program, którego celem jest ustanowienie wspólnych zasad we wszystkich organach państwowych ( blockchain ), aby wyprzedzić świat o  dziesięciolecia.

Trzy filary filozofii przemian to: zrównoważony rozwój, innowacja i
szczęście. Jednym słowem wszystko, co  łączy transport strunowy.

W Polsce technologia blockchain czeka na uznanie przez władze państwa!

Jack Dorsey, szef Twittera, stwierdził, że w przyszłości bitcoin stanie się   globalną walutą. Potrwa to nie więcej niż dziesięć lat.

W rozmowie z ” Sunday Times”  szef Twittera i Square wyraził swoją opinię o bitcoinach. Według niego są one przyszłością globalnego rynku finansowego.  Dorsey, który jest również twórcą aplikacji Squares Cash, dzięki której od niedawna można także kupować i sprzedawać bitcoiny, sam inwestuje w kryptowalutę. Jest również inwestorem w Lightning Labs, który opracowuje technologię, aby bitcoin był szybszy i łatwiejszy w życiu.  Według szefa portalu, rola bitcoina wzrośnie na tyle, że będzie używany „nawet przy prostych czynnościach” . Kiedy Bitcoin pierwszy raz wszedł do użytku, był reklamowany jako alternatywa dla dolara, a nawet złota. Jednak w ostatnich miesiącach kryptowaluta przeżywała ogromne wahania. Osiągnęła rekordową wartość blisko 20 tys. dolarów, a w zeszłym miesiącu zaliczyła spadek poniżej 8 tys. dolarów.   ( źródło: money.pl)

Aktualnie Sky Way jest tuż przed przejściem 10 etapu inwestycji na 11-ty ,  co firma zapowiedziała , że odbędzie się 11 kwietnia 2018 o godz 23,59 czasu   moskiewskiego, oraz Ekofestem we wsi Marinohorkie Mińsku na  Białorusi   zapowiedzianym od 1.05.br.(wkrótce będzie wiadomo, ile dni potrwa).
Na Eko Feście 2018 w EkoTehno Parku zostanie przedstawiony tor o
rozpiętości 400 m, realizowany z wykorzystaniem nowych materiałów z włókna węglowego, dzięki którym trasy staną się bardziej lekkie i cienkie, o silniejszym niż dotąd realizowane elastyczną ścieżkę (jeden tor z  rozpiętościami 200-400-200 metrów)! Zastosowanie nowych materiałów pozwala nie tylko  uczynić trasy SkyWay cieńszymi, lżejszymi i silniejszymi, ale także zwiększyć rozpiętości między podporami do 7 km !!!;
Na Eko Feście 2018, oprócz wykazania rozwiązań inżynieryjnych Sky Way, poraz pierwszy zostanie przedstawiony do pracy i gospodarki token z demonstracją procesu tokenizacji, równolegle z włączeniem do systemu rozliczeń ruchu pojazdów Sky Way! Z punktu widzenia cyfryzacji jest to rzecz wyjątkowa!
Na Eko Feście 2018 Sky Way planuje zademonstrować publiczności latający  dron własnego projektu.

Polacy, dotychczasowi inwestorzy w Sky Way oraz przyszli wraz z grupą   inicjatywną inżynieryjno-techniczną np. zawieszonego tramwaju nr 45 i 46 w Zgierzu, będą mogli przekonać się naocznie o działaniu w  ruchu    pojazdów podczas Eko Festu w pierwszych dniach maja br. W zeszłym roku  mieliśmy w biurach bilety na Ekofest, więc spodziewamy się , że w tym roku też będą.

Wielkośc projektu Sky Way ciąg dalszy: W najbliższym czasie pojawi się  system blockchain przygotowany dla Sky Way, tym samym kryptowaluta Sky Way oparta o technologię. Przyjmując, że Bitcoin ma osiągnąć wartość 1 milion dolarów. Jest zamknięta liczba BTC = 21 milionów. To wartość systemu BTC osiągnie ok 210 trylionów dolarów. Natomiast wartość Kompanii Sky Way w porównywalnym czasie ( ok. 30 lat ) jest określana na 500 trylionów dolarów.
-Do uruchomieniem strony platformy blockchain dla SkyWay zostało   tylko  kilka dni! Ostatnie ustawienia i korekty są w toku!

WAŻNE STANOWISKO UNII EUROPEJSKIEJ . ” Technologie takie jak
blockchain mogą być zmieniaczem gier dla usług finansowych i nie tylko”,   powiedziała komisarz ds. Gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, Mariya Gabriel, która również otworzyła Obserwatorium, kontynuując:    „Musimy stworzyć sprzyjające ramy, które pozwolą na rozkwit innowacji,    jednocześnie  zarządzając   ryzykiem i chroniąc konsumentów”;
Są  grupy  wpływów zainteresowane czerpaniem OGROMNYCH dochodów   ze  środków transportu w obecnym formacie i sprzedaży paliw. TRWA WALKA O RYNEK. Holdingi transportowe i paliwowe oraz związane   układami  „towarzystwa” – bronią swoich pozycji – za wszelka cenę. Firma Sky Way  doszła do obecnego miejsca tylko dzięki swojej niezależności.

TRWA certyfikacja urządzeń Skyw Way ! Sky Way  nie jest biznesem z grupy   programów jakie istnieją tydzień, czy 2 lata i zarabia się w nich 50% na miesiąc.

Inwestujemy w rozwój holdingu nowoczesnego transportu. Inwestorzy są    zainteresowani rozpoczęciem budowy linii Sky Way. Dochody  inwestorów  pochodzą z naliczeń dywidend. Akcje zakupione do dnia certyfikacji biorą   udział w naliczeniach dywidend ze wszystkich inwestycji Sky Way jakie  powstaną, kiedykolwiek. Trzeba rozważyć czy sprzedaż akcji na giełdzie  w   pierwszej fazie rozwoju firmy będzie dobrą decyzją. NATOMIAST Sky Way  pozwala zarabiać już teraz. Dla aktywnych inwestorów propagujących firmę naliczane są wysokie bonusy finansowe i w postaci akcji. Część zgromadzonych środków finansowych jest przeznaczona na     wynagrodzenia w strukturze. Zamiast do firm reklamowych i środków masowego przekazu – fundusz reklamowy – zasila konta aktywnych   inwestorów programu Sky Way.  

Pierwszą budową którą zakończy SkyWay będzie inwestycja w Indonezji.
Fabryki Sky Way powstaną w Niemczech, Słowacji, Czechach.

Zdeterminowani Polacy pospieszcie się, zainteresujcie się Sky Way,
zainwestujcie dla dobra rodzin, kraju, świata!

Poniżej znajdują się wartościowe filmy
Opracowała: Łucja Bałaban na podstawie informacji we własnym biurze Sky Way, webinarów Sky Way.

Sky way eco fest . Next generation transport , ask 8521161111,7004392400  https://www.youtube.com/watch?v=0ePt1l50SmA

SKYWAY POLSKA- SKYWAY EKOFEST 2017  –https://www.youtube.com/watch?v=utd64A5F8W0

SkyWay Transport Group  –

 https://www.youtube.com/watch?v=bxLmObusXGE

Budowa Sky Way w warunkach Polski w zasięgu ręki dzięki zaangażowaniu miejscowych grup inicjatywnych.

          Ostatnio ze środków masowego przekazu dowiadujemy się o dużym zaangażowaniu Polski w budowę dróg transportu kolejowego i samochodowego. Wdrażane są środki na zaakceptowane odcinki terytorium Polski, pracownicy branż budowlanych mają pracę zapewnioną na najbliższe kilka lat. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Polska angażuje się w budowę autobusów elektrycznych,   600 nowych   autobusów elektrycznych ma pojawić się na ulicach polskich miast do 2020 r.

Deweloperzy SkyWay proponują podniesienie głównego strumienia ruchu ponad lądem i zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi, przekazanie sterowania inteligentnym systemom. Zapobiega to skomplikowanym problemom technicznym, a nawet etycznym  jakie stoją przed autonomiczną jazdą w konwencjonalnym samochodzie. Technologie zastosowane w tworzeniu struktury torów odróżniają ją od istniejących rozwiązań, takich jak kolej jednoszynowa lub kolej linowa. Złożona konstrukcja ze wstępnie naprężonymi linami stalowymi i specjalnym betonem wewnątrz pozwala szynom konstrukcji Sky Way na przenoszenie ciężkich ładunków. Z tego powodu wzrasta prędkość taboru, a koszty budowy są mniejsze.  Przestrzeń wewnątrz szyny może pomieścić linie komunikacyjne – firma oczekuje, że potencjał infrastruktury ostatecznie wzrośnie w kierunku większego wykorzystania technologii informatycznych.

Jak konkuruje technologia Sky Way? Jedną z głównych zalet Sky Way jest jego koszt. Technologia Sky Way pozwala budować innowacyjną infrastrukturę transportową po cenie porównywalnej z kosztem budowy konwencjonalnej linii kolejowej. Jednocześnie trasy Sky Way znacznie lepiej nadają się do trudnych terenów i mogą być wykorzystywane zarówno w mieście, jak i w transporcie dalekobieżnym. Ponadto infrastruktura transportowa tego typu może stworzyć dodatkową dodatkową korzyść dla miasta, w którym będzie się znajdować sklepy i miejsca publiczne, mogą być one rozmieszczone w podpórkach kotwicznych torów, a linie komunikacyjne mogą być układane wewnątrz szyn sznurowych. Sky Way to szwajcarski scyzoryk w świecie technologii transportowych!

W Zgierzu i w Łodzi, terenie na którym mieszkam, zawieszono blisko 100 letnie linie tramwajowe nr45 i 46 z powodu nie włączenia się władz Zgierza w remonty torowisk  Autobusowa komunikacja zastępcza z pewnością nie poprawi warunków podróży, bo co z tego, że autobus może jechać szybciej, bez obaw o bezpieczeństwo pasażerów, skoro w przeciwieństwie do tramwaju nie ominie ulicznych korków, a te jak wszyscy podróżujący między Łodzią a Zgierzem wiedzą, są nieuniknione. Poza tym tramwaje przewoziły więcej ludzi niż autobus.

Unikatowym pomysłem na czasie byłoby powstanie grupy inicjatywnej ds budowy Sky Way terenu Łodzi, Zgierza w skład której weszliby specjaliści spraw zagospodarowania przestrzennego, budownictwa , energetyki, którzy zajęliby się wytyczeniem trasy, poczynieniem uzgodnień z właścicielami gruntów, wykupem gruntów. Wywłaszczenia gruntów dotyczyłyby zaledwie kilku m 2 gruntów pod podpory Sky Way, co jest niewątpliwą wielką zaletą technologii. Gdy grupa inicjatywna miejscowego terenu zwróci się do Sky Way        o udostępnienie technologii odbywa się edukacja grupy inżynieryjno- technicznej, aby sobie poradziła na własnym terenie.

Wśród osiągnięć firmy należy wspomnieć, że Sky Way otrzymał już certyfikaty potwierdzające techniczne cechy taboru i jego komponentów dla dwóch modeli – unibus U4-201 i unibike U4-621.

Niemcy, Słowacy i Czesi masowo przystąpili do Sky Way, trwają ustalenia budowy fabryki Sky Way na terytorium tych państw. Byłoby wspaniale, gdyby fabryka Sky Way pojawiła się od granicy niemieckiej po Białoruś przez terytorium Polski !

O tym, że technologia Sky Way nie jest fałszem przekonać się jest nietrudno!           W dniach 01-03.07 2017r we wsi Marinohorkie, Mińsku na Białorusi odbył się Ekofestyn, na który zjechało 5000 uczestników z całego świata. Sky Way pokazał urządzenia w ruchu, uczestnicy Ekofestynu mogli się przewieźć, sprawdzić na własne oczy działanie urządzeń. Obok terenu Ekofestynu jest pierwsza fabryka Sky Way, takie fabryki będą wprost eksportowane do kraju, zainteresowanego budową bezpiecznego transportu, więc niedługo do Niemiec, Słowacji i Czech.

W tym roku Sky Way planuje  rozpoczęcie Ekofestu dnia 01.05.18 we wsi Marinohorkie, Mińsku na Białorusi i obecność  na targach Innotrans w Berlinie 18-21.09.18 , więc zdeterminowanym, zainteresowanym grupom inicjatywnym, czy pojedyńczym inwestorom łatwiej będzie podjąć decyzję włączenia się w działanie.

Tylko dyskonto oferowanych pakietów akcji na 11 etapie inwestycji Sky Way ulegnie zmniejszeniu, gdyż ryzyko inwestycyjne Sky Way będzie niższe. 10 etap inwestycji Sky Way ma się zakończyć 11 kwietnia 2018r o godz 21,59 czasu warszawskiego , 23,59 czasu moskiewskiego (środa).

A korporacjom budowlanym drogowym, kolejowym nie w smak bezpieczny transport Sky Way, skoro rozpoczęte zostały budowy wg starodawnych technologii , a pracę mają zapewnioną na kilka lat!

Poniżej filmy obrazujące Ekofest w Mińsku na Białorusi w dniach 01-03.07.2017r . Uczestnicy doświadczają pracę w ruchu urządzeń Sky Way.

Opracowała: Łucja Bałaban na podstawie informacji we własnym biurze Sky Way, webinarów Sky Way.

Termin zamknięcia 10 etapu projektu Sky Way ogłoszony

11 etap rozwoju SkyWay rozpocznie się od dnia 11 kwietnia 21:59 czasu warszawskiego, 23.59 czasu moskiewskiego ( środa) Będzie mniej akcji w pakietach, dużo może się zmienić!

Od pewnego czasu byliśmy emocjonalnie przygotowani, że 10 etap inwestycji Sky Way będzie wkrótce zamknięty. Marzyciele lepszego życia , Polacy w kraju i za granicą , doświadczający trudów życia w istniejącej rzeczywistości, użytkownicy dróg , kredytobiorcy we frankach szwajcarskich i złotówkach , uczestnicy programu Sky Way, dojrzeliśmy wielkość i magię projektu Sky Way.

Technologia Sky Way jest rewolucją w transporcie, dotychczas nikt na świecie nie zadbał   o bezpieczny transport, Sky Way wkrótce osiągnie rangę Google, czy Apple, lub nawet przerośnie. Holding Finansowy Sky Way mieści się w Wielkiej Brytanii, rozwój i testy to Rosja i Białoruś, realizacja cały świat. Projektowana trasa Sky Way to Londyn-Tokio. Polska leży na trasie, nawet jak nie uda nam się wzruszyć potencjalnych nowych partnerów do projektu Sky Way , niezadługo doczekamy się efektu kuli śniegowej drzemiącej w projekcie.

Program przyspieszył w naszej obecności od roku, zawiadamiamy kogo się da          o dobrodziejstwie projektu, lecz każdy z nas , uczestników Sky Way doświadczył na własnej skórze mizoneizm, czyli „wstręt do nowości” . Mizoneizm jest wrodzoną właściwością psychologiczną szerokich mas, które się bronią przed wszystkim, co je wyprowadza z równowagi psychicznej. Nawet przyjemność i korzyść, okupiona kosztem spokoju, wydaje się niektórym ludziom rzeczą negatywną, wręcz wrogą.

Co to oznacza w życiu praktycznym?

Na przykład kilka newsów o tym, że technologia Sky Way będzie dawała ludzkości transport nowej generacji, energię odnawialną produkowaną przez wiatraki i systemy solarne oraz internet zamontowane w strunach, po których jeździć będą pojazdy wywołuje w ludziach opór, poczucie niezgody, także strach i obawy, co z tego wyniknie! Obroną przed tymi emocjami, przed tym psychologicznym dyskomfortem dla wielu ludzi było odwracanie się, lekceważenie projektu Sky Way.

W wielkim skrócie dla przypomnienia przedstawiam partnerom myślącym, dbającym o dobro swoje i rodziny, sedno projektu Sky Way:

Program rozwoju Sky Way został podzielony na 15 etapów. Na każdym etapie firma jest zobligowana wykonać określone zadania finansowe i techniczne do jakich się zobowiązała. Po zakończeniu 15 etapu – Sky Way musi uzyskać przychód z wykonanych budów, wypłacić dywidendy inwestorom i np. może wejść na giełdę międzynarodową .

Obecnie technologia Sky Way jest w końcowych stadiach projektowania i testowania przed wejściem na rynek. Jest to kolejny krok milowy w zakresie transportu kolejowego i miejskiego oraz rozwiązania wielu problemów współczesnych systemów transportowych. W uzupełnieniu do istniejącego zbioru wzorów i prototypów transportu badania przeprowadzono na stronie testowej, technologia jest w pełni potwierdzona w praktyce obliczeniami teoretycznymi. Teraz jest na etapie opracowania ostatecznej dokumentacji projektowej, tworzenia witryny demo i wyjścia na rynek akcji (IPO). Obecnie firma rozwija się dynamicznie i poprzez Crowdfunding udziałowy przyciąga wiele prywatnego kapitału inwestycyjnego, za który każdy inwestor otrzymuje odpowiedni pakiet udziałów z bardzo dużym upustem na start.

W naszej grupie inwestorów SkyWay na platformie investgroup znalazło się wielu, którzy dzięki udzielonym przez firmę promokodom w określonym, krótkim czasie przyłączyło wielu nowych uczestników po 200 akcji i 30 akcji za darmo , są wśród tych uczestników nieletnie dzieci . Możliwości wykorzystania szansy przez tą grupę uczestników Sky Way nie zostały wdrożone . Cóż to jest 200 akcji lub 30 akcji, jeśli przyszłość obecnie nieletnich dzieci może być bogatsza! Z każdej akcji dostajesz na początek minimum 1$, gdy firma zdecyduje się je sprzedać. Im  dłużej trzymasz, tym więcej osiągniesz!

 

Platforma investgroup :

– Obecnie na10-tym Etapie Sky Way investgroup najniższy pakiet w cyklu 10 miesięcznym jest po 10 $ stanowi 100 $/10 m-cy i można za niego otrzymać 100 akcji/m-ąc, 1000 akcji/10 m-cy. Zapłacenie 30 $ jednorazowo w 1-szym m -cu spowoduje przyznanie 250 akcji x 3, następnie wpłacając 7 rat po 10 $ otrzymujesz 2 500 akcji , Spłacenie pakietu 100 $ (10$ x 10 m-cy)  jednorazowo, otrzymujesz 5 500 akcji.

-Następny pakiet 25 $ stanowi 250 $ i można za niego otrzymać 1500 akcji/m-ąc, 15 000 akcji /10 m-cy . Płacąc 3×25 $ jednorazowo w 1-szym m-cu, otrzymujesz  1 625 akcji x 3 akcji jednorazowo, następnie 7 rat po 25 $ otrzymasz 16 250 akcji za 10 m-cy, Płacąc 25 $ x 10 mcy = 250 $ jedorazowo otrzymasz 17 500 akcji.

-Następny pakiet za 50$ stanowi 500 $ i w cyklu 50 $ co miesiąc można za niego otrzymać 3 250 akcji/m-ąc, 32 500 akcji/10 m-cy. Płacąc 3 raty po 50$ = 150 $ jednorazowo otrzymasz 3 500 akcji x3, następnie 7 rat 50 $ otrzymasz 35 000 akcji, Płacąc 50 $ x 10 rat = 500 $ jednorazowo otrzymasz 37 500 akcji.

-Następny pakiet za 100 $ stanowi 1000 $/10 mcy i w cyklu 100 $ co miesiąc można za niego otrzymać 8 000 akcji/m-ąc, 80 000 akcji/10 m-cy. Płacąc 3 raty po 100$ = 300 $ jednorazowo otrzymasz 8 500 akcji x 3 ,  następnie 7 rat 100 $ otrzymasz 85 000 akcji. Płacąc 100 $ x 10 rat =1 000 $ jednorazowo otrzymasz 90 000 akcji.

Platforma rsw:

Podaję niektóre opcje na platformie rsw w aktualnym  jeszcze X etapie technologii Sky Way, jest ich dużo w zależności od portfela inwestora. Na rsw w X etapie działa jeszcze podarunek w wyniku którego:

 Za 25  $ otrzymujemy jednorazowo  1 750   akcji

Za 75 $          ”                      ”            6 000   akcji 

Najniższy pakiet na platformie rsw w cyklu 10 miesięcznym jest po 50 $ x 10 m-cy = 500 $ i można za niego otrzymać 3 500 akcji / m-ąc , 35 000 akcji/ 10 m-cy. Gdy dokonasz pierwszej płatności za 2 m-ce (100 $) otrzymasz 5 000$ w prezencie. Będzie wtedy na koniec całego okresu spłaty będzie 40 000 akcji.

Następny pakiet na platformie rsw w cyklu 10 miesięcznym jest po 100 $ x 10 m-cy = 1 000 $ i można za niego otrzymać 8 500 akcji / m-ąc , 85 000 akcji/ 10 m-cy. Gdy dokonasz pierwszej płatności za 2 m-ce (200 $) otrzymasz 10 000 $ w prezencie. Będzie wtedy na koniec całego okresu spłaty 95 000 akcji.

Jest jeszcze trzecia platforma capital, ale nasza grupa inwestorów inwestuje głównie na platformie Sky Way investgroup i rsw.

Wielkośc projektu Sky Way ciąg dalszy: W najbliższym czasie pojawi się system blockchain przygotowany dla Sky Way, tym samym kryptowaluta Sky Way oparta o technologię. Przyjmując, że Bitcoin ma osiągnąć wartość 1 milion dolarów. Jest zamknięta liczba BTC = 21 milionów. To wartość systemu BTC osiągnie ok 210 trylionów dolarów. Natomiast wartość Kompanii Sky Way w porównywalnym czasie ( ok. 30 lat ) jest określana na 500 trylionów dolarów.

-Do uruchomieniem strony platformy blockchain dla SkyWay zostało tylko kilka dni! Ostatnie ustawienia i korekty są w toku!

– Wraz z przedstawicielami szwajcarskiej delegacji, którzy odwiedzili biuro w Mińsku i fabrykę SkyWay, odbyły się ważne poważne negocjacje, na podstawie których A.E. Unitsky i przedstawiciele szwajcarskiego kantonu uścisnęli sobie dłonie, rozpoczynając proces w szwajcarskim projekcie adresowym! Można jednoznacznie powiedzieć, że ROZPOCZĄŁ SIĘ SWISS PROJEKT! Rozpoczęto prace nad przydzieleniem ziemi, we współpracy z biurami projektowymi na terenie Mińska na Białorusi. itp. … Być może ten projekt będzie pierwszym, który zostanie zdigitalizowany i tokenizowany na naszej platformie blockchain! W ramach tego projektu zostaną wypracowane podstawowe składniki reguł ekonomicznych i prawnych – aby połączyć projekt białoruskie biuro projektowe, ze szwajcarskim biurem funduszu tej spółki oraz z blokchain i tak dalej …, wzorzec ten w przyszłości będzie kopiowany do następnych projektów celowych.

Na międzynarodowej wystawie „InnoTrans 2018”, która odbędzie się w dniach 18-21 września 2018 w Berlinie, Sky Way pokaże TABOR ( «Yunilot”), zdolny do prędkości do 500 km / h i powyżej, co będzie główną atrakcją wystawy , ponieważ żaden taki szybki transport kolejowy nigdy nie był produkowany, ani prezentowany na świecie!

Po zmianie 10 etapu etapu, inwestorze Sky Way przygotuj się na NOWOŚCI !Sky Way pokazuje nam profesjonalne rozpowszechnianie programu na całym świecie. Pora do działania z wykupieniem obfitych jeszcze pakietów na przedstawionych 2 platformach jest do 11.04.18 godz 21,59 czasu warszawskiego, godz 23,59 czasu moskiewskiego. Na kolejnym etapie firma może wstrzymać sprzedaż akcji, gdyż projekt się usamodzielnia, napływa coraz więcej dużego kapitału z całego świata.

Filmy załączone poniżej mówią, że inwestycja Sky Way to nasza lepsza przyszłość!

Opracowała na podstawie informacji na platformie Sky Way rsw i investgroup oraz webinaru z dnia 21.03.2018 streszczonego przez Elenę Dryamina.

Łucja Bałaban

 skype: lucja.balaban1

tel: 606 46 81 29

e-mail: lucjabalaban@gmail.com

 

 

Ostatni gwizdek do zakupu akcji na 10 etapie projektu Sky Way jeśli ktoś jeszcze nie zakupił, lub zakupił za mało!

Projekt Sky Way -nowoczesny transport rozwija się na całym świecie. Technologia przyjazna dla otaczającej nas przyrody. Poziom hałasu ograniczony do 40 decybeli, co odpowiada połowie natężenia hałasu emitowanego przez tramwaje. Linie Sky Way nie wymagają zniszczenia ogromnej ilości hektarów ziemi przez zalanie ich betonem i asfaltem. Nie ma potrzeby budowania bardzo kosztownych mostów, wiaduktów, estakad. Lekka konstrukcja Sky Way jest ekonomiczna, praktyczna i efektowna. Transport uniesiony 10 m nad ziemię staje się bezkolizyjny. NIE ZABIJA, NIE MA WYPADKÓW. Napęd urządzeń jest automatyczny, energia napędu czerpana z baterii słonecznych i wiatraków.

Anatolij Edwardowicz Yunitskiy informuje, że dla zamknięcia fazy certyfikacji Sky Way potrzeba 500 mln $. Udziały zakupione przez inwestorów znajdą się w rejestrze centralnym Sky Way. Nie ma znaczenia w której się jest grupie kapitałowej: Capital, SWIG czy RSW. Tam nastąpi kapitalizacja. Udziały staną się „…towarem przechowywanym w magazynie Sky Way…” – pozostającym w dyspozycji inwestorów.

Żaden obecny system transportu nie może być porównywany ze Sky Way. Realizujemy system o jakim Anatolij Edwardowicz Junitski mówił 35 lat temu. Ziemia musi zostać zielonym, ekologicznym i czystym domem.

Estakada projektu Sky Way zawiera 5 rodzajów transportu:

1. Junibusy miejskie

2. Junibusy wysokich prędkości 500 km/h

3. Dwa rodzaje środków do transportu towarów

4. Tuba do prędkości 1250 km/h

5. Miasto na wodzie

Pięć systemów umieszczonych na jednej estakadzie będą  20x tańsze niż Hyperloop. Kalendarz wykonywanych inwestycji  w br zamieszczam pod tekstem niniejszego wpisu.

Sky Way przewiduje, że sprzedaż udziałów (akcji) może zakończyć się w 2018 roku , bo pozostała już niewielka ilość udziałów ,a zamknięcie sprzedaży może nastąpić w każdej chwili!! Cena udziałów na pewno będzie minimum 1 dolar za sztukę w 2018 roku. Giełda wewnętrzna zostanie otwarta po sprzedaży wszystkich udziałów.

Pochodzę ze Zgierza pod Łodzią. Wysłuchałam w radio program 1 , że historyczna 100 letnia linia tramwajowa nr 46 relacji Łódź- Ozorków będzie zlikwidowana w 1-szej dekadzie lutego 2018r, gdyż aglomeracji nie stać na utrzymanie jej. Obok  inwestycji Sky Way linia tramwajowa mogłaby istnieć. Plan inwestycji Sky Way na naszym terenie : grunt musiałby być zaplanowany i przeznaczony pod budowę, a realizacją inwestycji zajęliby się miejscowi inżynierowie w myśl zasady :  uczniowie Szkoły Yunitskiyego mają przekazaną wiedzę o technologii Sky Way i realizują budowę miejscowymi siłami specjalistów. Znaczy to , że technologia Sky Way oddana zostaje w ręce wyedukowanych inżynierów i wykonawców z rodzimego terenu.

Na trwającym jeszcze niezadługo 10 etapie inwestycji można jeszcze wykupić następujące akcje Sky Way:

Platforma rsw:

Na rsw w X etapie działa jeszcze podarunek w wyniku którego:

Za 25  $ otrzymujemy jednorazowo  1 750   akcji

Za 75 $          ”                      ”                        6 000   akcji

Najniższy pakiet na platformie rsw w cyklu 10 miesięcznym jest po 50 $ x 10 m-cy = 500 $ i można za niego otrzymać 3 500 akcji / m-ąc , 35 000 akcji/ 10 m-cy

Następny pakiet na platformie rsw w cyklu 10 miesięcznym jest po 100 $ x 10 m-cy = 1 000 $ i można za niego otrzymać 8 500 akcji / m-ąc , 85 000 akcji/ 10 m-cy

Platforma investgroup :

Obecnie na X Etapie Sky Way investgroup najniższy pakiet w cyklu 10 miesięcznym jest po 10 $ stanowi 100 $/10 m-cy i można za niego otrzymać 100 akcji/m-ąc, 1000 akcji/10 m-cy. Zapłacenie 30 $ jednorazowo w 1-szym  mcu spowoduje przyznanie 350 akcji,   następnie wpłacając 7 rat po 10 $ otrzymujesz 3 500 akcji , Spłacenie pakietu 100 $ (10$ x 10 m-cy)  jednorazowo, otrzymujesz 6 500 akcji, 

Następny pakiet 25 $ stanowi 250 $ i można za niego otrzymać 1625 akcji/m-ąc, 16 250 akcji /10 m-cy.  Płacąc 3×25 $ jednorazowo w 1-szym m-cu,   następnie 7 rat po 25 $  otrzymasz 17 500 akcji za 10 m-cy, Płacąc 25 $ x 10 mcy = 250 $ jedorazowo otrzymasz 18 750 akcji, 

Następny pakiet za 50$ stanowi 500 $ i w cyklu 50 $ co miesiąc można za niego otrzymać   3 500 akcji/m-ąc, 35 000 akcji/10 m-cy.  Płacąc 3 raty po 50$ = 150 $ jednorazowo otrzymasz 3 750 akcji, następnie 7 rat 50 $ otrzymasz 37 500 akcji, Płacąc 50 $ x 10 rat = 500 $ jednorazowo otrzymasz 40 000 akcji ,

Następny pakiet za 100 $ stanowi 1000 $/10 mcy i w cyklu 100 $ co miesiąc można za niego otrzymać 8 500 akcji/m-ąc, 85 000 akcji/10 m-cy. Płacąc 3 raty po 100$ = 300 $ jednorazowo otrzymasz 9 000 akcji   następnie 7 rat 100 $ otrzymasz 90 000 akcji,  Płacąc 100 $ x 10 rat =1 000 $ jednorazowo otrzymasz 95 000 akcji.

Ilość zakupionych udziałów Sky Way nabiera ogromnego znaczenia. Wysokość dywidend – co jest oczywiste – związana jest z ilością udziałów. W najbliższym czasie będzie możliwość wymiany udziałów na kryptowalutę Sky Way. Jej zabezpieczeniem  jest wartość projektu – 400 mld $.

Zapraszam do kontaktu! X etap inwestycji Sky Way może niedługo się skończyć!  W następnym etapie coraz mniej akcji, możliwość solidnego zabezpieczenia materialnego rodziny mniejsza !

Pozdrawiam!

Łucja Bałaban

skype: lucja.balaban1

tel 606 -46-81-29

email: lucjabalaban@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=Fo8ebhgw-74 Dla partnerów z uproszczoną wersją po angielsku.

https://www.youtube.com/watch?v=Wfxi6NzrhpA     SKYWAY POLSKA – Prezentacja SkyWay 30.08.2017.  Prezentacja z IX etapu, sugeruję oglądać tylko 1 godz, gdyż  pakiety akcji są  nieaktualne, dotyczące IX etapu inwestycji

http://yunitskiy.com/news/2018/news20180101.htm-kalendarz Sky Way